Financiering en besteding

De Stichting Zorg en Participatie werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

- Financiering door PGB (Flierefluitersclub, logeeractiviteiten)
- Donaties (van ouders, verwanten bij de Flierefluitersclub en/of de Stichting Zorg en participatie), sponsoren
- Fondsen voor specifieke activiteiten

De Stichting Zorg en participatie streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 10 % van de jaarlijkse uitgaven.

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting Zorg en Participatie.

Het bestedingsbeleid van de stichting is geheel conform de activiteiten van de stichting

Voor beschikkingen over het vermogen heeft geen enkel rechtspersoon de doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Conform artikel 5. 7 dienen overeenkomsten die het bestuur wil aangaan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van toezicht.