Stichting ZeP

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling een kind. Samen spelen, ook buitenshuis is voor ieder kind vanaf 4 of 5 jaar de gewoonste zaak van de wereld. Zo wordt hun wereld langzaam groter en groeien ze stap voor stap om te participeren in de maatschappij. Voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking is samen opgroeien buiten school niet vanzelfsprekend. Meedoen aan sport, spel muziek en logeren is niet de gewoonste zaak van de wereld. Hoe ontmoet je dan leeftijdsgenoten? Hoe sluit je vriendschappen en vind je een plek buiten je gezin of school om je veilig te voelen en uitgedaagd te worden?

De Stichting ZeP zet zich in om zorgintensieve kinderen en hun naasten en familie zo vanzelfsprekend mogelijk mee te laten doen.

Flierefluiters  

Laatste bericht

Er zijn geen tijdlijn items gevonden