Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling een kind. Samen spelen, ook buitenshuis is voor ieder kind vanaf 4 of 5 jaar de gewoonste zaak van de wereld. Zo wordt hun wereld langzaam groter en groeien ze stap voor stap om te participeren in de maatschappij. Voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking is samen opgroeien buiten school niet vanzelfsprekend. Meedoen aan sport, spel muziek en logeren is niet de gewoonste zaak van de wereld. Hoe ontmoet je dan leeftijdsgenoten? Hoe sluit je vriendschappen en vind je een plek buiten je gezin of school om je veilig te voelen en uitgedaagd te worden?

De Stichting ZeP zet zich in om zorgintensieve kinderen en hun naasten en familie zo vanzelfsprekend mogelijk mee te laten doen.

Op 9 November 2019 organiseert ZeP voor kinderen van de De kleine prins een muzikaal evenement tijdens de Sint Maarten Parade in Utrecht. Voorafgaand op 5 oktober 10.00-12.00 kun je Lampion komen maken in De Hoogstraat. Op 2 november is een workshop Muziek voor de Sint Maarten parade.