Over de stichting

In 2015 is de Stichting Zorg en Participatie opgericht. Doel is om participatie te vergroten. Participatie betekent actieve deelname aan de maatschappij. De stichting ZeP streeft actieve deelname na van zorgintensieve kinderen en hun familie/naasten in de maatschappij. De deelname is wederzijds, het houdt ook in participatie van de maatschappij in het leven van zorgintensieve kinderen.
Participatie

De overheid heeft het begrip participatie gelanceerd om de verzorgingsstaat te veranderen in een maatschappij waarin iedereen actief deelneemt naar eigen vermogen. Daarbij rijst de vraag welke belemmeringen er zijn, en wat nodig is voor mensen om te kunnen participeren in een maatschappij die deelname verwacht op vele terreinen zoals arbeid, opvoeding, sport et cetera.

activiteiten van de stichting

De stichting organiseert betaalbare activiteiten die voor zorgintensieve kinderen en hun familie/naasten, zoals samen spelen, sporten en bewegen, muziek maken en logeren (kortdurend verblijf).

De stichting Zorg en Participatie zet zich actief in om belangenverenigingen, organisaties en mensen te verbinden in de organisatie van activiteiten en uitwisseling van best practices en inzichten.  Het biedt een platform om ervaringen van zorgintensieve gezinnen te delen. Een doel van de stichting is contact en participatie van mensen en gezinnen zonder intensieve zorg met zorgintensieve gezinnen te stimuleren.