Bestuur

Susanne Sluijter

Mariske Vreugdenhil

Raad van Toezicht

Carla Overkamp

Thomas Schippers

Peter Veer

Cliëntenraad

Bas Agterberg

Ceciel van Deursen

Contact

info@zorgenparticipatie.nl

T 0652457768

KVK- nummer: 63163047

RSIN: 855119184

IBAN NL32INGB0006934168

In 2015 is de Stichting opgericht om participatie te vergroten. Participatie betekent actieve deelname. De stichting ZeP streeft actieve deelname na van zorgintensieve kinderen en hun familie/naasten in de maatschappij. De deelname is wederzijds, het houdt ook in participatie van de maatschappij in het leven van zorgintensieve kinderen.

De overheid heeft het begrip participatie gelanceerd om de verzorgingsstaat te veranderen in een maatschappij waarin iedereen actief deelneemt naar eigen vermogen. Daarbij rijst de vraag welke belemmeringen er zijn, en wat nodig is voor mensen om te kunnen participeren in een maatschappij die deelname verwacht op vele terreinen zoals arbeid, opvoeding, sport et cetera.

De stichting organiseert betaalbare activiteiten die voor zorgintensieve kinderen en hun familie/naasten niet vanzelfsprekend zijn, zoals samen spelen, sporten en bewegen, muziek maken en logeren (kortdurend verblijf).

De stichting Zorg en Participatie zet zich actief in om belangenverenigingen, organisaties en mensen te verbinden in de organisatie van activiteiten en uitwisseling van best practices en inzichten.  Het biedt een platform om ervaringen van zorgintensieve gezinnen te delen. Een doel van de stichting is contact en participatie van mensen en gezinnen zonder intensieve zorg met zorgintensieve gezinnen te stimuleren.

De stichting Zorg en Participatie verbindt verschillende personen, instanties en initiatieven met elkaar. Daarmee creëert het meerwaarde voor de doelgroep, maar ook voor de samenleving als geheel. Dat kan zijn door het zoeken van aansluiting bij bestaande activiteiten, maar ook door als Stichting zelf initiatieven te nemen waarbij anderen worden betrokken. Zo kan bijvoorbeeld een sportevenement gecombineerd worden met een project over communicatie, waarin kinderen die niet of moeilijk praten gefaciliteerd worden te communiceren over wat ze meemaken.

Communicatie is ook voor ouders en andere betrokkenen en belangrijk middel om mee te kunnen doen. Van ervaringen van anderen kun je leren. De stichting wil de communicatie tussen ouders bevorderen en behoeften in kaart brengen.