Bestuur

Susanne Sluijter

Mariske Vreugdenhil

Raad van Toezicht

Carla Overkamp

Thomas Schippers

Peter Veer

Cli├źntenraad

Bas Agterberg

Ceciel van Deursen

Contact

inf0@zorgenparticipatie.nl

T 0652457768

KVK- nummer: 63163047

RSIN: 855119184

IBAN NL32INGB0006934168

De leden van het bestuur en de raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.  Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instellingen.